“БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА “РАЗЛИЧНИ, НО ЩАСТЛИВИ” Е КАУЗАТА, КОЯТО ИСКАМЕ ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ ЗА ТРЕТАТА СВОБОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ГР. ПОМОРИЕ, 02-04.06.2023.

НА СЪБИТИЕТО ЩЕ ИМА КУТИЯ, НО СЪЩО ТАКА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТЕ И БАНКОВАТА СМЕТКА НА ТАЗИ ФОНДАЦИЯ В УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ.

Уважаеми колеги,

Сърдечно благодаря за проявения интерес, за доверието и съпричастността към каузата ни!

Казвам се Мария Начева и съм рехабилитатор, работещ с деца с увреждания. Освен това съм и майка на дете с лека форма на церебрална парализа.

различни, но щастливи

В началото децата/лицата с увреждания за мен бяха обект на личен и професионален интерес, но с времето опознавах и изживявах заедно с тях чисто човешките емоции, радостите, тежките моменти, предизвикателствата, пред които се изправят те и семействата им, и този интерес се превърна в кауза. Защото децата/лицата с увреждания не са обекти, а хора, които имат своите човешки потребности. А около тях има и други хора – техните близки – чиито живот е изцяло адаптиран, пригоден и посветен на нуждите и потребностите им. И този живот никак не е лек.

Усещането, че с неголеми, но общи усилия може да се облекчи и подобри, ме подтикна да учредя фондация, в чиито цели е заложена всякакъв вид подкрепа както към децата/лица с различен тип увреждания, така и към техните близки. Водни от мотивацията да се създаде по-толерантна и приятна среда за „различните“ , към каузата се присъединиха родители на деца с увреждания, специалисти и ентусиасти и фондация „Различни, но щастливи“ е вече факт!

Нашата мисия е да подкрепяме, окуражаваме и вдъхновяваме децата/лицата с увреждания и техните семейства!

Фондация „Различни, но щастливи“ е регистрирана в Търговския регистър като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, ЕИК 20723395, с адрес на управление в гр. Пловдив.

За краткото време, в което съществуваме (януари 2023г.) успяхме да:

 • Предложим безплатни консултации със нашите специалисти: психолог, логопед, кинезитерапевт, рехабилитатор, адвокат
 • Организираме и провеждаме група за взаимопомощ за родители на деца с увреждания, водена от психолог, като нуждаещите се могат да се възползват и от индивидуални сесии
 • Провеждаме творчески конкурси за деца със СОП с възможност за изява и повишаване самоувереността и самочувствието
 • Публикуваме на сайта ни статии от специалисти с полезна информация за родителите
 • Организираме уебинари, водени от специалисти

Какво още можем да постигнем:

 • Да разширим кръга от специалисти, които оказват подкрепа; да увеличим броя и честотата на предлаганите услуги, а също така да дадем възможност на хора от други населени места да се възползват от такива услуги
 • Да създаваме и разпространяваме различни видове информационни материали с цел повишаване информираността на обществото относно нуждите на децата/лицата с увреждания, в т.ч. презентации предназначени за деца и учители в учебни заведения с цел улесняване приемането и интеграцията и промяна нагласите към „различните“; Да организираме по-мащабни уебинари, семинари, конференции и др. мероприятия; Да повишим информираността на лицата с увреждания и техните семейства относно правата им като такива и възможностите им за реализация в обществото
 • Да предоставим психологическа помощ на братята и сестрите на деца с увреждания
 • Да включим деца/лица с увреждания в различни адаптирани спортни дейности
благотворителна кампания
smart

Постигнатото да момента е плод на усилията на доста хора, а дейностите финансираме със собствени средства. Разполагаме и със средства от дарения, както и се възползваме от безвъзмездно предоставени ни услуги.

За да поддържаме темпото, с което започнахме, а и да постигаме и надграждаме заложените цели, всяка помощ би била от полза:

 • Дарителство, спонсорство, партньорство
 • Доброволчество – специалисти и ентусиасти, които да се включат с труда си във каузата или в конкретни мероприятия безвъзмездно, както и специалисти, готови да помагат срещу минимално възнаграждение
 • Разпространение на информация за каузата, популяризиране дейностите на фондацията
 • Идеи, градивна критика, препоръки

Изказвам благодарност от името на целия ни екип към организаторите на Конференцията за рехабилитация в гр. Поморие за избора на това събитие да бъде подпомогната нашата кауза!

Благодаря предварително и на всички колеги, които ще я подкрепят!

Като дарители Вие имате право да посочите конкретна наша дейност, към която да бъдат насочени финансовите средства, които ни предоставяте или да бъдат използвани за цялостната дейност на фондацията (това НЕ включва заплати – трудът на екипа е безвъзмезден, нито режийни разходи, но може да включва хонорари на нашите специалисти), като тази воля ще бъде вписана в Договор и в Сертификат за направеното дарение.

Като дарители Вие имате и правото да изисквате информация относно използването на дарените средства по всяко време, както и да получите отчет след изразходването им.

Вярвам, че освен дарители, може да бъдете и наши партньори, ако се разпознаете в каузата ни, и с общи усилия не само да постигнем заложените цели, а и да ги надградим!

Поздрави!

Мария Начева,

Председател на УС на фондация „Различни, но щастливи“

Контакти:

Тел. 0896160912

Email: fond@shtastlivi.com

Уеб сайт: www.shtastlivi.com

Facebook:

Фондация „Различни, но щастливи“

Различни, но щастливи – благотворителен базар

Обединена българска банка
IBAN: BG70UBBS80021041043350
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Фондация Различни, но щастливи
Основание за плащане: Дарение

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *